Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS
Haqqımızda
5 Yanvar , 2023

Daşkəsən rayonunda kitabxananın təməli 1956-cı ildə qoyulmuşdur. Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası 1982-ci ildən Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi kimi fəaliyyət göstərir. Kitabxananın ümumi sahəsi 580 kv/m-dir. MKS-nin tərkibində 1 mərkəz, 2 qəsəbə, 35 kənd kitabxana filialı fəaliyyət göstərir. Mərkəzi Kitabxananın nəzdində 6 şöbə - Oxuculara xidmət şöbəsi, Uşaq şöbəsi, Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi, Metodika və biblioqrafiya şöbəsi, Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi və İnformasiya resurs şöbəsi. MKS-də 93 nəfər işçi çalışır. Onlardan 3-nəfər ali təhsilli, 6 - nəfər orta ixtisas təhsilli, 79 - nəfər orta təhsilli və 5 nəfər texniki işçidir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli fərmanı ilə nəşr olunmuş 65 min  787 nüsxə kitab MKS-yə daxil olmuşdur. 01.01.2022-ci ilin məlumatına görə MKS-nin 

                                                     • Oxucuların sayı 14282

                                                     • Kitab fondu 432657

                                                     • Kitab verlişi 254256

                                                     • Kiril qrafikalı 331893

                                                     • Latın qrafikalı 73191

                                                     • Rus dilində 23195

                                                     • Uşaq ədəbiyyatı  24597

                                                                                             •  CD və DVD  674


Oxuculara xidmət şöbəsi

Abonementdən kitabxananın istifadə qaydalarına əsasən müəyyən müddətə evdə istifadə etmək üçün oxuculara nəşrlər verilir. Kitabxanaçı ilə oxucu arasında ünsiyyət burdan yaranır. Abonementdə 2021-ci il ərzində 2487 nəfər oxucu üzv olmuşdur. Ümumi kitab fondu 34015 nüsxədir. Bunlardan 4978 nüsxə latın qrafikalı, 27386 nüsxə kiril qrafikalı, 3555 nüsxə rus dilində kitablardır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə hədiyyə olunmuş kitablar 3939 nüsxə və multimedia resursları 109 nüsxədən ibarətdir. Fondun 4374 nüsxəsini uşaq ədəbiyyatı təşkil edir.   MKS-nin Xidmət şöbəsi Heydər Əliyev prospekti ünvanında yerləşir.


  Uşaq şöbəsi

Uşaq şöbəsi bütövlükdə uşaqlara kitabxana xidməti göstərir,  şagirdlərin mütaliəyə cəlb olunmasına cavabdeh olur, uşaq ədəbiyyatı fondlarının formalaşdırılmasını və MKS-də uşaqlarla işin istiqamətlərini   müəyənləşdirir. Uşaq kitabxanasına 2021-ci il ərzində gələn oxucuların sayı 2645 nəfərdir. Kitabxananın ümumi fondu 30107 nüsxədir.

Bunlardan 4545 nüsxə latın qrafikalı, 19878 nüsxə kiril, 2941 nüsxə rus dilində kitablar təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə hədiyyə olunmuş kitablar 2390 nüsxə və multimedia resursları 182 ədədən ibarətdir. Fondun 6347 nüsxəsini uşaq ədəbiyyatı təşkil edir. MKS-nin uşaq şöbəsi M.Əsədov küçəsi №7 ünvanında yerləşir. 


Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi

Oxucu sorğuları nəzərə alınaraq komlektləşdirmə işi aşağıdakı qaydada aparılır:

1. yeni daxil olan ədəbiyyat qoşma sənədlərlə tutuşdurulur. 2. biblioqrafik təsvir edilir və sistemləşdirilir.
3. kitab formulyarı tərtib edilir.
4. ədəbiyyat texniki cəhətdən işlənir. Yeni daxil olan ədəbiyyat lazımi sənədlər əsasında işlənilir, bütün struktur bölmə və filiallar arasında bölünmə işi aparılır, işlənmiş hazır ədəbiyyat, qəzet və jurnallar vaxtlı-vaxtında MKS-nin filialarına göndərilir.


Metodika və biblioqrafiya şöbəsi

Respublika metodik mərkəzlərin tövsiyələrindən istifadə edib onlar haqqında müntəzəm olaraq kənd kitabxana filiallarına məlumat verir. İşini zamanın tələbləri səviyəsində qurur. Tədbirlərin keçirilməsində, kənd kitabxana filial işçilərinə metodiki tövsiyyələr verir. Oxuculara xidmət işinin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə tövsiyə biblioqrafiya vəsaitlərindən istifadə edilir. Şöbədə oxucularla işdə kitabxana biblioqrafiya bilikləri təbliğ olunur.Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi

Kitabxananın elektron kataloqunun idarə olunması, bazaların yaradılması, Elektron kataloqun “Kataloqlaşdırma”, ”Komplektləşdirmə”, ”Oxucu”, ”Kitab verilişi” modullarının işini təşkil etmək, habelə “Administrator” modulu vasitəsi ilə sistemin fəaliyyətinə nəzarət və koordinasıya etmək funksiyasını həyata keçirir. MKS-də kitabxana-biblioqarfiya proseslərinin avtomatlaşdırılamsı işini təşkil edir.

 

İnformasiya - Resurs şöbəsi

Rayon Mərkəzi kitabxanasında yeni yaradılan "İnformasiya-resurs" şöbəsi 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir. Daşkəsən rayon MKS-nin www.dashkasan.cls.az veb saytı İnformasiya-resurs şöbəsi tərəfindən nəzarət olunur, operativ yenilənir və əlavə dəyişikliklər edilir. İnformasiya-resurs şöbəsi Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin həyata keçirdiyi "Kataloqlaşdırma" modulunun bazasından istifadə edərək Elektron resurslar bazasının yaradılmasını həyata keçirir. Şöbə MKS-nin informasiya materiallarının elektron formada yığılması, dashkasan.mks@gmail.com elektron poçt ünvanının daim aktiv olması, daxil olan elektron poçtların qəbulu və cavablandırılması işini yerinə yetirir. 

İnformasiya-resurs şöbəsi oxucuların informasiyaya olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə hər gün müxtəlif mövzuda elektron mənbələri aşkar edir, oxucu sorğuları əsasında müxtəlif elektron resurslara malik elektron kartotekalar təşkil edir. 

Aşağə Daşkəsən qəsəbə kitabxana filialı

Aşağı Daşkəsən qəsəbə kitabxana filialı 1960-cı ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 25 m2-dir. Kitabxanada 1 orta ixtisas - 1 orta təhsilli işçi çalışır. Kitabxananın 12664 nüsxə kitab fondu və 239 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Mədənçilər qəsəbə kitabxana filialı

Mədənçilər qəsəbə kitabxana filialı 1970-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 48 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 17110 nüsxə kitab fondu və 189 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Alunitdağ qəsəbə kitabxana filialı

Alunitdağ qəsəbə kitabxana filialı 1986-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 28 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 4020 nüsxə kitab fondu və 197 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

1 № li Dəstəfur kənd kitabxana filialı

1 № li Dəstəfur kənd kitabxana filialı 1950-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 46 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 9431 nüsxə kitab fondu və 195 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Kəmərqaya kənd kitabxana filialı

Kəmərqaya kənd kitabxana filialı 1965-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 24 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 4160 nüsxə kitab fondu və 205 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Gurbulaq kənd kitabxana filialı

Gurbulaq kənd kitabxana filialı 1965-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 25 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 5120 nüsxə kitab fondu və 216 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Qabaqtəpə Rəsullu kənd kitabxana filialı

Qabaqtəpə Rəsullu kənd kitabxana filialı 1970-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 20 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 15049 nüsxə kitab fondu və 219 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Qaraqollar kənd kitabxana filialı

Qaraqollar kənd kitabxana filialı 1968-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 33 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 17185 nüsxə kitab fondu və 149 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Zinzahal kənd kitabxana filialı

Zinzahal kənd kitabxana filialı 1980-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 20 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 16110 nüsxə kitab fondu və 122 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Qazaxyolçular kənd kitabxana filialı

Qazaxyolçular kənd kitabxana filialı 1982-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 20 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 10838 nüsxə kitab fondu və 228 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Zağalı kənd kitabxana filialı

Zağalı kənd kitabxana filialı 1987-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 18 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 7072 nüsxə kitab fondu və 184 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Xoşbulaq Yaylaq kənd kitabxana filialı

Xoşbulaq Yaylaq kənd kitabxana filialı 1982-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 20 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 7160 nüsxə kitab fondu və 354 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Qıyıxlı kənd kitabxana filialı

Qıyıxlı kənd kitabxana filialı 1970-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 24 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 15229 nüsxə kitab fondu və 107 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Qabaqtəpə Pirverdilər kənd kitabxana filialı

Qabaqtəpə Pirverdilər kənd kitabxana filialı 1970-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 20 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 5689 nüsxə kitab fondu və 203 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Çanaxçı kənd kitabxana filialı

Çanaxçı kənd kitabxana filialı 1980-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 25 m2-dir. Kitabxanada 1 ali təhsilli - 1 orta təhsilli işçi çalışır. Kitabxananın 15038 nüsxə kitab fondu və 208 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Zivlən kənd kitabxana filialı

Zivlən kənd kitabxana filialı 1976-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 20 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 1 işçi çalışır. Kitabxananın 6124 nüsxə kitab fondu və 135 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Muşavaq kənd kitabxana filialı

Muşavaq kənd kitabxana filialı 1970-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 25 m2-dir. Kitabxanada 1 orta ixtisas - 1 orta təhsilli işçi çalışır.  Kitabxananın 17273 nüsxə kitab fondu və 261 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Astaf kənd kitabxana filialı

Astaf kənd kitabxana filialı 1979-cu ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 18 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 7973 nüsxə kitab fondu və 101 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Güneykənd kənd kitabxana filialı

Güneykənd kənd kitabxana filialı 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 28 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 23047 nüsxə kitab fondu və 281 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Almalı kənd kitabxana filialı

Almalı kənd kitabxana filialı 1980-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 18 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 12281 nüsxə kitab fondu və 38 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Əmirvar kənd kitabxana filialı

Əmirvar kənd kitabxana filialı 1974-cü ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 28 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 2364 nüsxə kitab fondu və 248 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Quşçu kənd kitabxana filialı

Quşçu kənd kitabxana filialı 1979-cu ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 25 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 25293 nüsxə kitab fondu və 882 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

2 № li Dəstəfur kənd kitabxana filialı

2 № li Dəstəfur kənd kitabxana filialı 1990-cı ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 28 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 5173 nüsxə kitab fondu və 136 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Gəlinqaya kənd kitabxana filialı

Gəlinqaya kənd kitabxana filialı 1990-cı ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 20 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 1 işçi çalışır. Kitabxananın 3437 nüsxə kitab fondu və 41 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Qotul kənd kitabxana filialı

Qotul kənd kitabxana filialı 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 20 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 9160 nüsxə kitab fondu və 46 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Almabağı kənd kitabxana filialı

Almabağı kənd kitabxana filialı 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 20 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 2539 nüsxə kitab fondu və 125 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Əhmədli kənd kitabxana filialı

Əhmədli kənd kitabxana filialı 1983-cü ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 28 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 7788 nüsxə kitab fondu və 286 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Bayan kənd kitabxana filialı

Bayan kənd kitabxana filialı 1978-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 28 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 10952 nüsxə kitab fondu və 621 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Dəvrallı kənd kitabxana filialı

Dəvrallı kənd kitabxana filialı 1989-cu ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 18 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 1 işçi çalışır. Kitabxananın 6625 nüsxə kitab fondu və 106 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Əmirvar Qazaxlı kənd kitabxana filialı

Əmirvar Qazaxlı kənd kitabxana filialı 1989-cu ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 22 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 5475 nüsxə kitab fondu və 168 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Əmirvar Əhmədli kənd kitabxana filialı

Əmirvar Əhmədli kənd kitabxana filialı 1983-cü ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 25 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 8149 nüsxə kitab fondu və 162 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Çıraxlı kənd kitabxana filialı

Çıraxlı kənd kitabxana filialı 1979-cu ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 20 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 9381 nüsxə kitab fondu və 20 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

1 № li Xoşbulaq kənd kitabxana filialı

1 №li Xoşbulaq kənd kitabxana filialı 1972-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 42 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 10575 nüsxə kitab fondu və 343 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

2 № li Xoşbulaq kənd kitabxana filialı

2 №li Xoşbulaq kənd kitabxana filialı 1987-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 50 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 7364 nüsxə kitab fondu və 321 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Mollahəsən kənd kitabxana filialı

Mollahəsən kənd kitabxana filialı 1976-cı ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 25 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 10949 nüsxə kitab fondu və 346 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.

Çovdar kənd kitabxana filialı

Çovdar kənd kitabxana filialı 1978-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sahəsi 18 m2-dir. Kitabxanada orta təhsilli 2 işçi çalışır. Kitabxananın 6424 nüsxə kitab fondu və 26 nəfər müxtəlif oxucu qrupu vardır. Telefon xətti olmadığı üçün kitabxananın e-poçtu yoxdur.