Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS
Haqqımızda
28 Yanvar , 2016

Daşkəsən rayonunda kitabxananın təməli 1956-cı ildə qoyulmuşdur. Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası 1982-ci ildən Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi kimi fəaliyyət göstərir. Kitabxananın ümumi sahəsi 580 kv/m-dir. MKS-nin tərkibində 1 mərkəz, 3 qəsəbə, 34 kənd kitabxana filialı fəaliyyət göstərir. Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi üzrə 01.01.2019-cu ilin məlumatına görə kitab fondunun ümumi həcmi 429838, oxucu sayı 11300-dür.

İndiyədək Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli fərmanı ilə nəşr olunmuş 65 min 787 nüsxə kitab MKS-yə daxil olmuşdur.

                                                       MKS-nin

                                                     • Oxucuların sayı 11300

                                                     • Kitab fondu 429838

                                                     • Kitab verlişi 245115

                                                     • Kiril qrafikalı 331927

                                                     • Latın qrafikalı 74534

                                                     • Rus dilində 22620

                                                     • Uşaq ədəbiyyatı  24154

Daşkəsən  rayon Mərkəzi kitabxanada aşağıdakı şöbələr fəaliyyət göstərir.

  

Xidmət şöbəsi

Abonementdən kitabxananın istifadə qaydalarına əsasən müəyyən müddətə evdə istifadə etmək üçün oxuculara nəşrlər verilir. Kitabxanaçı ilə oxucu arasında ünsiyyət burdan yaranır. Abonementdə 2019-cu il ərzində 2105 nəfər oxucu üzv olmuşdur. Ümumi kitab fondu 33372 nüsxədir. Bunlardan 4521 nüsxə latın qrafikalı, 27688 nüsxə kiril qrafikalı, 2868 nüsxə rus dilində kitablardır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə hədiyyə olunmuş kitablar 2710 nüsxə və multimedia resursları 109 nüsxədən ibarətdir. Fondun 3954 nüsxəsini uşaq ədəbiyyatı təşkil edir.   MKS-nin Xidmət şöbəsi Heydər Əliyev prospekti ünvanında yerləşir.


  Uşaq şöbəsi

Uşaq şöbəsi bütövlükdə uşaqlara kitabxana xidməti göstərir,  şagirdlərin mütaliəyə cəlb olunmasına cavabdeh olur, uşaq ədəbiyyatı fondlarının formalaşdırılmasını və MKS-də uşaqlarla işin istiqamətlərini   müəyənləşdirir. Uşaq kitabxanasına 2019-cu il ərzində gələn oxucuların sayı 2145 nəfərdir. Kitabxananın ümumi fondu 29454 nüsxədir.

Bunlardan 4991 nüsxə latın qrafikalı, 20180 nüsxə kiril, 2254 nüsxə rus dilində kitablar təşkil edir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə hədiyyə olunmuş kitablar 1161 nüsxə və multimedia resursları 180 nüsxədən ibarətdir. Fondun 5928 nüsxəsini uşaq ədəbiyyatı təşkil edir.  MKS-nin uşaq şöbəsi M.Əsədov küçəsi №7 ünvanında yerləşir.

 

Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi

Oxucu sorğuları nəzərə alınaraq komlektləşdirmə işi aşağıdakı qaydada aparılır:

1. yeni daxil olan ədəbiyyat qoşma sənədlərlə tutuşdurulur. 2. biblioqrafik təsvir edilir və sistemləşdirilir.
3. kitab formulyarı tərtib edilir.
4. ədəbiyyat texniki cəhətdən işlənir. Yeni daxil olan ədəbiyyat lazımi sənədlər əsasında işlənilir, bütün struktur bölmə və filiallar arasında bölünmə işi aparılır, işlənmiş hazır ədəbiyyat, qəzet və jurnallar vaxtlı-vaxtında MKS-nin filialarına göndərilir.


Metodika və biblioqrafiya şöbəsi

Respublika metodik mərkəzlərin tövsiyələrindən istifadə edib onlar haqqında müntəzəm olaraq kənd kitabxana filiallarına məlumat verir. İşini zamanın tələbləri səviyəsində qurur. Tədbirlərin keçirilməsində, kənd kitabxana filial işçilərinə metodiki tövsiyyələr verir. Oxuculara xidmət işinin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə tövsiyə biblioqrafiya vəsaitlərindən istifadə edilir. Şöbədə oxucularla işdə kitabxana biblioqrafiya bilikləri təbliğ olunur.Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi

Kitabxananın elektron kataloqunun idarə olunması, bazaların yaradılması, Elektron kataloqun “Kataloqlaşdırma”, ”Komplektləşdirmə”, ”Oxucu”, ”Kitab verilişi” modullarının işini təşkil etmək, habelə “Administrator” modulu vasitəsi ilə sistemin fəaliyyətinə nəzarət və koordinasıya etmək funksiyasını həyata keçirir. MKS-də kitabxana-biblioqarfiya proseslərinin avtomatlaşdırılamsı işini təşkil edir.


 

İnformasiya - Resurs şöbəsi

Rayon Mərkəzi kitabxanasında yeni yaradılan “İnformasiya-Resurs” şöbəsi 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir. Daşkəsən rayon MKS-nin www.dashkasan.cls.az  veb saytı İnformasiya-resurs şöbəsi tərəfindən nəzarət olunur, operativ yenilənir və əlavə dəyişikliklər edilir. İnformasiya-resurs şöbəsi Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin həyata keçirdiyi “Kataloqlaşdırma” modulunun bazasından istifadə edərək Elektron resurslar bazasının yaradılmasını həyata keçirir. Şöbə MKS-nin informasiya materiallarının elektron formada yığılması, daskasan-mks@mail.ru elektron poçt ünvanının daim aktiv olması, daxil olan elektron poçtların qəbulu və cavablandırılması işini yerinə yetirir.

İnformasiya-resurs şöbəsi oxucuların informasiyaya olan tələbatını ödəmək məqsədilə hər gün müxtəlif mövzuda elektron mənbələri aşkar edir, oxucu sorğuları əsasında müxtəlif elektron resurslara malik elektron kartotekalar təşkil edir.