Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Nizami Gəncəvi. Nuşirəvanla vəziri və bayquşların söhbəti

Hekayədə bəhs olunan əhvalat hökmranlıq dövrünün ədalətsizliyindən və zülmündən danışır. Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Nizami Gəncəvi. Simnar

Əsərdə zəhmətkeş və istedadlı bənna Simnardan bəhs edir. Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Azerbaijan fairy tales

İn this book to diskover the magic world of fairy-tales. "The seven brothers and a sister", "The black horse", "The story of a clever girl" belong to the category of magic tales. These fairy-tales are rich in various Azerbaijan&n

Dünya xalqlarının nağılları. İssumbosi

Əziz uşaqlar! Siz Naniva kəndini tanıyırsınız? Mietta xalanı necə? Bəs əlcəyin içində kimin olduğunu bilirsiniz? Onda bu nağılları oxuyun!

Tülkü tülkü tünbəki : azərbaycan xalq nağılı

Bu nağılda tülkünün öz hiyləgərliyi ilə canını necə qurtarmasından bəhs olunur. Tülkü hiyləgərlik edərək bütün heyvanları öldürür və ac qalmaqdan xilas olur.