Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Ramiz Duyğun. Tarixin lənəti : Kəllələrin fəryadı : poema : bilik dastanı

Kitab paralel olaraq Azərb., rus və ingilis dillərindədir.

Dədə Qorqud dastanları : uşaq və yeniyetmələr üçün

"Kitabi-Dədə Qorqud" uzun illərdir ki, orta məktəblərimzdə tədris edilir. Şübhəsiz ki, dastanın qədimliyi, mətndən-mətnə köçürülərkən katiblərin buraxdığı səhvlər və bir çox sözlərin arxaikliyi məktəblilər üçün çət

Абульфас Караев. Межкультурный диалог и динамика сферы смыслов культуры

Многообразие культур и их активное взаимодействие, обусловленное глобализацией , является объективной реальностью наших дней. В XXI в.

Minəxanım Təkləli. Vüqarımı o dağlardan almışam

Aşıq Ulduz Sönməzin həyat və fəaliyyətini əks etdirən bu kitabda görkəmli sənətkarın elmi-metodik yaradıcılığından nümunələr, dövri mətbuatda haqqında yazılmış yazılar, dostların, həmkarların, tələbələrinin xatirələr

Nehir Aydın Gökduman. Qızılgül nağılları

İçindəkilər : Balaca qızın sevinci ; Hicrət ; Balaca katib ; İki çiçək ; Dadlı xurmalar ; Mədinədə görüş ; Yetim qız ; Zeydin quşu ; Xoşbəxt qızlar ; Balaca kölə.