Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Nicat Əliyev. Ailədə Əxlaq və Davranış Qaydaları

Bu kitabda ailədə ədəb, nəzakət və əxlaq qaydaları əksini tapmışdır. Kitabda verilən materiallar uşaqlara təmizlik, süfrə ədəbi, qonaq getmək ədəbi, oturuş-duruş ədəbi və s. etik qaydaları öyrədir. Vəsait uşaqlara nümunə

Conatan Brayn. Göz yaza bilər

Conatan Braynda kəskin serebral iflic var, bu xəstəlik öz iradəsi ilə hərəkətinə, yaxud nitqinə imkan vermir. İllər boyu öz fikirlərinə, xəyallarına qapanıb qalsa da, ətraf aləmdən xəbərdar olub, lakin onunla tam ünsiyyət qura bi

Tumas Tranströmer. Xatirələr mənə baxır

Dövrünün böyük şairlərindən hesab olunan Tumas Tranströmerin “Xatirələr mənə baxır” kitabında çap olunmuş şeir kitablarından seçmə şeirləri, müəllimlik dövründən bəhs edən nəsr əsərləri və müsahibəsi yer alıb. Nob

Arne Svingen. Sınmış burunun nəğməsi

“Sınmış burunun nəğməsi” kitabının baş qəhrəmanı 13 yaşlı Bartdır. O, ideal bir ailədə böyümədiyindən artıq həyatın bir çox keşməkeşləri, qayğıları ilə tanış olub, amma buna baxmayaraq, həmişə optimistdir, b

Daniel Keelman. Dünyanın arşını

Qeyri-adi, fantaziya ilə dolu, təsirli, parlaq bir fəlsəfi macəra romanı… Daniel Keelmanın bu əsəri haqda ilkin qənaət belədir. Keelman iki dahinin, alman maarifçiliyinin iki böyük nümayəndəsinin – riyaziyyatçı Karl Fridrix Qauss v