Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Göyçək Fatma - Azərbaycan xalq nağılı

Bu kitabda Göyçək Fatmanın nağılı verilmişdir.

Bir, iki-bizimki

Bu kitaba uşaqlarımız üçün böyüklər tərəfindən yaradılan beşik nəğmələrindən ibarət folklor nümunələri - laylalar, nazlamalarla yanaşı uşaq oyun nəğmələri də toplanmışdır ki, bunların içərisində uşaqların özlərini

El bilir ki, sən mənimsən. Şeirlər

Bu kitabda toplanan şeir nümunələrində Ulu Tanrımızın bizə bəxş etdiyi gözəl Vətənimiz - şəhərlərimiz, kəndlərimiz, min bir rəngə çalan təbiətimiz, üçrəngli bayrağımız vəsf olunur.

Molla Nasraddin anecdotes

Molla Nəsrəddin lətifələri.

Sabir Rüstəmxanlı. İki kəlmə

Daha çox “qan yaddaşını” dirildən, yüksək vətəndaşlıq ruhlu şeirləri ilə tanınan və sevilən Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının bu kitabında onun sevgi lirikasından nümunələr toplanmışdır. Kitabın əvvəlində şairin indiy