Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Erix Kestner. Emil və Detektivlər

Alman uşaq ədəbiyyatının klassiki sayılan Erix Kestnerin “Emil və detektivlər” əsəri Emil adlı uşağın başına gələn macəralardan bəhs edir. İlk dəfə Berlinə qatarla yola düşən Emil çox həyəcanlıdır. Lakin onunla eyni kup

AVESTƏ

Avestə Hind-Avropa xalqlarının qədim tarixinə və mədəniyyətinə aid olan yazılı əsəridir. Bu əsər eramızdan əvvəl II minilliyindən başlayaraq geniş Avro-Asiya məkanında, Hindkuşdan Don çayına, Xəzərdən Dəclə və Fərat çayl

Frensis Fukuyama. Tarixin sonu və sonuncu insan

Frensis Fukuyama – tanınmış amerikan filosofu, politoloqu, siyasi iqtisadçısı və yazıçısıdır. Fukuyamanın 1992-ci ildə çap etdirdiyi, çox keçmədən dünyanın 20-dən artıq dilinə tərcümə edilərək beynəlxalq bestsellerə çevri

Siz möhtəşəmsiniz

ƏGƏR İSTƏNİLƏN SAHƏDƏMÖHTƏŞƏM OLSANIZ, NƏ BAŞ VERƏR?Bu sizin təsəvvür etdiyiniz kimi əlçatmaz iş deyil. Əgər siz aşağıdakı kimi düşünürsünüzsə...• Riyaziyyatla məşğul olmaq üçün xüsusi növ beyin lazımdır;•

Qustav Flober. Madam Bovari

XIX əsrdə Fransada realizm məyusluğun övladı kimi dünyaya gəlmişdi. O dövrün insanları qardaşlıq və azadlıq xülyalarını artıq itirmişdilər. Romantizm öz yerini daha səmimi və daha gerçək olan realizmə verməyə hazırlaşırdı