Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Mədəniyyətə aid veb-saytların istifadəçi ilə qarşılıqlı təsiri. Tövsiyyələr

“İstifadəçilərin ehtiyacları” - mədəniyyətə aid veb-saytların keyfiyyəti və əlyetərliliyi məsələlərinə MINERVA layihəsində qəbul edilmiş yanaşmanın əsasını təşkil edir. “İstifadəçilərin ehtiyacları” - istifad

Mustafa Çəmənli. Sənət hekayələri

Kitabda yazıçı-publisist Mustafa Çəmənlinin son otuz beş ildə yazdığı sənət hekayələri, portret-oçerkləri, esseleri, xatirələri toplanmışdır. Nəsr əsəri səviyyəsində qələmə alınmış ensiklopedik xarakterli bu kitabda 

Söz, kitab, mütaliə, kitabxana və kitabxanaçı haqqında müdrik fikirlər

Kitabda söz, kitab, mütaliə, kitabxana və kitabxanaçı haqqında müdrik kəlamlar toplanmışdır. Tərtibçinin uzun illər ərzindəki axtarışlarının bəhrəsi olan bu kitab elm, mədəniyyət və siyasət aləmində məşhur olan, bəşər el

Əli Kərim. Seçilmiş əsərləri I cild

Bu 2 cildlik kitabda Əli Kərimin seçilmiş əsərləri şeirləri poemaları yer almışdır. Şair təbiəti, fəsilləri, gündəlik həyatda rastlaşdığımız hadisələri ustalıqla kağıza köçürmüşdür.

Əli Kərim. Seçilmiş əsərləri II cild

Bu 2 cildlik kitabda Əli Kərimin seçilmiş əsərləri şeirləri poemaları yer almışdır. Şair təbiəti, fəsilləri, gündəlik həyatda rastlaşdığımız hadisələri ustalıqla kağıza köçürmüşdür.