Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Абузар Халафов. Библиотечное дела в Азербайджанской Республике. История, теория, практика

В монографии всесторнне анализирована история библиотечного дела в Азербайджане, уровень развития и перспективы. В четырех главах моногр

Роберт Аракелов. Карабахская тетрадь

«Карабахская тетрадь» — вторая книга бакинца армянской национальности — продолжает рас- сказ о подлинных целях и экспансионистских устр

"QMS-7" təsdiq edir

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu tərəfindən toplanmış materialların əsasında tərtib edilmiş kitabda əksini tapan hadisələr, şahid ifadələrinə əsasl

Ильяс Эфендиев. Избранные произведения I

В первый том двухтомника "Избранные произведения" классика азербайджанской литературы, выдающегося представителя азербайджанской культу

Ильяс Эфендиев. Избранные произведения II

В второй том двухтомника "Избранные произведения" классика азербайджанской литературы, выдающегося представителя азербайджанской кул