Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Mədinə Gülgün. "Seçilmiş əsərləri".

Vətəndaşlıq ilə incə lirikanın bir-birini tamamladığı Mədinə Gülgün poeziyası oxucu rəğbətini çoxdan qazanmışdır. Şairənin yaradıcılığında Cənub həsrəti, xəfif məhəbbət, vətənpərvərlik, zəriflik kimi

Nigar Rəfibəyli. "Seçilmiş əsərləri".

Nigar Rəfibəyli (1913-1981) Azərbaycanın görkəmli şairələrindəndir. Onun yaradıcılığında zərif məhəbbət lirikası, analıq, Vətən, təbiət mövzuları əsas yer tutur. Ana surətini Nigar Rəfibəyli poeziyasının baş qəhr

Mirvarid Dilbazi. "Seçilmiş əsərləri".

Xalq şairi Mirvarid Dilbazinin bu kitabına son illərdə yazdığı şeirləri və poemaları daxildir. Şeirlərin əksəriyyətində və poemalarda zaman-zaman xalqımızın başına gətirilən müsibət və fəlakətlərdən söhbət a&ccedi

Osman Sarıvəlli. "Seçilmiş əsərləri".

Osman Sarıvəlli elinə-gününə bağlı, əsrinə, dövrünə bağlı sənətkardır. Onun, kökünü ana torpağın otundan, çiçəyindən, şeiriyyətini doğma dilimizin ahəngindən almış poeziyasının &o

Fikrət Qoca. "Seçilmiş əsərləri".

Poeziyamızın ən yaşarı ənənələri zəminində yetişmiş olan Fikrət Qoca küləyin, yarpağın, suyun nəğməsini dilimizin ən zərif, ən həzin sözləri ilə ifadə etməyi bacaran şairdir. Onun lirik qəhrəmanı — adi insan