Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Cabir Novruz. "Seçilmiş əsərləri".

Kitaba lirik şair Cabir Novruzun yarım əsrlik yaradıcılığı müddətində qələmə aldığı seçilmiş şeirləri, “İnsan hünəri” və “Azərbaycan” poemaları daxil edilmişdir. Şeirlərdə şairin həm i

Balaş Azəroğlu. "Seçilmiş əsərləri".

Çağdaş Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndəsi Balaş Azəroğlunun bu kitabında şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı rəngarəng mövzulu şeir və poemaları toplanmışdır. Bu əsərlərdə Cənub mö

Almas İdırım. "Seçilmi.əsərləri".

Almas İldırımın seçilmiş əsərlərindən ibarət olan bu kitabına müəllifin milli istiqlal, azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş şeirləri toplanmışdır. Şeirlərdə Vətən həsrəti, tarixi ke&c

Əliağa Kürçaylı. "Seçilmiş əsərləri".

“Bu cavanın böyük gələcəyi var. Mən onun əsərlərini oxuyanda öz gənclik illərimi xatırlayıram”. Sevimli xalq şairimiz Səməd Vurğun bu səmimi sözləri gənclik illərin dən coşqun ilhamla ədəbiyyata gəl

Hüseyn Arif. "Seçilmiş əsərləri".

Tanınmış şair Hüseyn Arifin poeziya aləmi mövzu baxımından genişdir. Onun təbii və canlı dili ilə seçilən əsərlərində həyatın nəfəsi duyulur. Məhz buna görədir ki, Hüseynin şeirləri cox zaman mahnı mət