Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Məmməd Araz. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild.

Bu kitabda Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Arazın bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən əsərlərindən seçmələr toplanmışdır. Canlı müşahidələrin təsiri ilə qəlbin yaddaşına yazıla

Məmməd Araz. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. I cild.

Görkəmli Azərbaycan şairi Məmməd Arazın bu kitabında bütov bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən şeirləri toplanmışdır. Hər bir fərdi Vətənin kiçik bir daşı sayan şairin qələm

Nəriman Həsənzadə. "Seçilmiş əsərləri".

Bugünkü Azərbaycan poeziyasının keyfiyyətcə hansı səviyyədə olmasının məsuliyyətini, birinci növbədə, böyük yaradıcılıq təcrübəsinə malik sənətkarlardan biri kimi Nəriman Həsənzadə də daşıyır.

Nəbi Xəzri. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild.

Çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi Nəbi Xəzrinin seçilmiş əsərlərindən ibarət olan bu cildə şairin ayrı-ayrı vaxtlarda qələmə aldığı şeir və poemalar daxil edilmişdir. M&ou

Nəbi Xəzri. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. I cild.

Müasir Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndələrindən olan Nəbi Xəzrinin bu kitabına xalq şairinin müxtəlif dövrlərdə qələmə aldığı şeirlər toplanmışdır. Ana torpağa bağlılıq, vətənpərvərlik, ins