Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Elçin. “Seçilmiş əsərləri”.

Elçinin “Seçilmiş əsərləri”nə görkəmli yazıçının “Ağ Dəvə”, “Mahmud və Məryəm” romanları daxil edilmişdir. “Ağ Dəvə” əsərində 1941-1945-ci illər müharib

Həbib Sahir. "Seçilmiş əsərləri".

Həbib Sahir (1903-1988) Güney Azərbaycanın ən böyük çağdaş şairlərindəndir. Ömrünün səmərəli çağını milli haqsızlıq illərində yaşayan şair doğma ana dilində, eləcə də Türkiyə t&uu

Həmid Nitqi. "Seçilmiş əsərləri".

Güney Azərbaycanımızın görkəmli ədəbi simalarından olan Həmid Nitqinin bu kitabına, ustadın kəskin ahəngli, yığcam, müasir dünyamızın mənzərəsini gözümüz qarşısında canlandıran şeirləri və poem

Bəxtiyar Vahabzadə. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild

Çağdaş Azərbaycan poeziyasının qüdrətli nümayəndəsi, əsrin Şərq və dünya şeiri prosesi məcrasında milli poeziyamızı ləyaqətlə təmsil edən xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin bu kitabında müəllifin mü

Bəxtiyar Vahabzadə. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. I cild

Bəxtiyar Vahabzadə yaşayan, döyüşən, səfərbər edən və Vətən, xalq qarşısında öz tarixi vəzifəsini yerinə yetirən çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsidir. Elinə, torpağına, kö