Daşkəsən rayon Mərkəzi kitabxanası

Daşkəsən rayon MKS

Ənvər Məmmədxanlı. "Seçilmiş əsərləri".

Görkəmli ədibimiz Ənvər Məmmədxanlının bu kitabına onun müxtəlif illərdə qələmə aldığı hekayələri və “Babək” romanı daxil edilmişdir. Hekayələrdə fərqli insan taleləri və hadisələr lirik, yığcam, e

Qasım Qasımzadə. "Seçilmiş əsərləri".

Qasım Qasımzadə o şairlər sırasına mənsubdur ki, poeziyası, taleyi və şəxsiyyəti vəhdət təşkil edir. Onun zövq oxşayan şeirlərinin başlıca xüsusiyyəti təbiilik və xəlqilikdir. Hər cür biganəlikdən uzaqlıq, dram

Zeynal Cabbarzadə. “Seçilmiş əsərləri".

Zeynal Cabbarzadənin poetik həyəcanla qələmə alınmış, adilik və ümumilik qəlibindən çıxan neçə-neçə şeiri var ki, bu gün də dillər əzbəridir. Özlüyündə bir nəğmə olan həmin şeirlər s

Söhrab Tahir. "Seçilmiş əsərləri".

Çağdaş Cənubi Azərbaycan şeirinin bayraqdarlarından biri olan Söhrab Tahir dünyanın döyüşkən, inqilabi poeziyasının, ömrü mühacirətdə keçmiş qüdrətli nümayəndələri sırasında da

Həkimə Billuri. "Seçilmiş əsərləri".

Həkimə Billuri Azərbaycanın ikiyə bölünməsi faciəsini şəxsi taleyində yaşayan, yarım əsr doğulduğu yerləri, doğma ocağı görmək həsrəti ilə yanıb yaxılan, Təbrizi daim gecələr yuxularında görən, amma yuxula